EHEDG

arrow
EHEDG

Açılımı “European Hygienic Engineering and Design Group” olan EHEDG, 1989 yılında kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Temel amacı gıda üretiminin her aşaması için hijyenik mühendislik tasarımlarının geliştirilmesine öncülük ederek, dünya çapında herkesin güvenli gıdaya ulaşmasına destek olmaktır. EHEDG, gıda üreticileri, ekipman üreticileri, gıda endüstrisi tedarikçileri, araştırma enstitüleri, üniversiteler, halk sağlığı otoriteleri ve devlet kuruluşlarından oluşan; 40 ülkede faaliyet gösteren, Hollanda’da vakıf statüsünde kayıtlı bir kurumdur.

Avrupa Genel Gıda Mevzuatı (“General Food Law”, Regulation (EC) No 178/2002) ve uygulamaları kapsamında gıdanın güvenli bir şekilde üretimi, saklanması ve dağıtımı ile ilgili tedbirler tanımlanmıştır. Ancak bunların uygulanması sırasındaki teknik yetersizlikler etkinliğini azaltmaktadır. EHEDG bu aşamada devreye girerek, gıda güvenliğine uygun üretim yapılabilmesi için teknik alt yapının geliştirilmesine rehberlik etmekte, tavsiyelerde bulunmaktadır. Hijyenin sağlanabilmesinin temel gereksinimi tesis, cihaz ve tesisatlarının temizlenebilir olmasıdır. Bu amaçla cihazların temizlenebilirlikleri ile ilgili testler geliştirmiştir. Yetkili laboratuvarda yapılan incelemeler sonucunda uygun bulduklarına beş yıl ve tüm dünyada geçerli EHEDG sertifikaları düzenlemektedir. Sertifika geçerlilikleri EHEDG web sayfası üzerinden takip edilebilmektedir.

EHEDG hijyenik tasarım bilgisinin yaygınlaşması için yerel organizasyonları yardımı ile her ülkenin kendi dilinde eğitimler düzenlemekte; kongre ve toplantılar ile gündem oluşturulmaktadır. GFSI (“Global Food Safety Initative”, Küresel Gıda Güvenliği İnisiyatifi) ile yapmış olduğu iş birliği sonucu, gıda güvenliği kalite belgelerinin denetlemeleri sırasında hijyenik tasarım ile ilgili hususların daha detaylı incelenmeye başlanmıştır.

Vibroser EHEDG üyesidir

Vibroser, EHEDG’e üye olarak kabul edilmiş ve hijyenik tasarım ilkelerinin bünyesinde özümsenmesi ile ilgili çaba göstermeye kendini adamıştır. Ürün ve hizmetlerini bu kapsamda süreklilik arz edecek şekilde geliştirmektedir.

Vibroser, hijyenik bir tesis kurulması için ürünlerini gıda sanayinin hizmetine sunmakta; her bir uygulamayı özel olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge çalışmalarını ürün ve proses geliştirme odaklı sürdürmektedir.

EHEDG üyesi Vibroser, tesislerin hijyenik standartlarının yerine getirilmesinde etkili çözümler sunan çözüm ortağınızdır.

 

 

Menü
IFFA fuarı Vibroser
We would like to thank all the visitors who visited us at the
Anuga FoodTec and IFFA 2022 fairs.