Migrasyon Nedir? Migrasyon Testi Nedir?

arrow
Migrasyon Nedir? Migrasyon Testi Nedir?

Gıda ile temas eden malzemelerden, gıdaya kimyasal madde aktarılmasına migrasyon denir. Geçen maddeler ise migrant olarak adlandırılmaktadır. Migrasyon testi;  gıda üretim tesislerinde gıda ambalajı ve üretim ekipmanlarından gıdaya kimyasal madde geçip geçmediğini belirlemek adına yapılan testtir. 

Gıdaya ait ambalaj malzemesinden ya da üretim ekipmanları üzerinden kimyasal maddeler gıdaya geçerse gıda güvenliği ve kalitesi açısından istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle gıda ile temas eden malzemeler ve gıda arasında oluşacak bir tepkimeyi engellemek gerekir. Gıda ambalajları ve üretim ekipmanları, temelde migrasyonu engelleyecek yapıda üretilmelidir.

Gıdanın temas ettiği tüm alanlar da dahil olmak üzere gıdaya kimyasal madde geçmemelidir. Bu nedenle bakanlık tarafından belirlenen şartlara uygun migrasyon testleri yapılmalıdır.

Migrasyon Testi Geçerlilik Süresi

Migrasyon testi gıdayla temas eden gıda ambalajı, mutfak eşyaları ve gıda işleme makineleri üzerinde genel ve özel göç testi olarak yapılmaktadır. Ambalajlı gıdalar için migrasyon testi geçerlilik süresi ile ilgili bir sınırlama yoktur. Organik gıdalar için belirli aralıklarla yapılması gerekirken ambalajlı bir ürün için bir defa yaptırmanız yeterlidir. 

Migrasyon testi ve süresi ile ilgili detaylı bilgi almak istiyorsanız; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliğini detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 

Migrasyon Testi Analiz Raporu

Gıda üretimi yapılan alanlarda gıdayla temas edebilecek ambalaj mutfak eşyaları, gıda işleme makineleri gibi tüm alanlarda gıdayla temas edebilecek alanlar üzerinde migrasyon testi yapılır. Bu test gıda ambalajı üreten tesisler için yaptırılması zorunlu bir testtir. Testi gerçekleştiren laboratuvarlar sulu, alkollü, yağlı ve asitli gıda maddeleri için farklı testler uygulamaktadır. Ayrıca plastik, seramik ya da metal ambalaj maddeleri için de farklı test süreçleri bulunmaktadır.

Numune alındıktan sonra laboratuvar ortamında yapılan değerlendirme sonucunda migrasyon analiz raporu verilir. Gıdayla temas edebilecek olan maddeler belirlenirse üretim aşaması gerçekleştirilemez. İşletme tarafından gerekli önlemler alınarak yeni bir test yapılması istenecektir.

Avrupa Birliği tarafından plastik malzemeler için iki farklı göç testi uygulanması kabul edilmiştir. Bu testlerden biri genel migrasyon diğer ise spesifik migrasyondur. 

Spesifik Migrasyon

Spesifik migrasyon testi kapsamında özel geçiş limiti bağımsız olan maddelere uygulama gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen toksikolojik çalışmalar testin içeriğini oluşturur. İlgili maddelerin gıda üzerine geçip geçmediğini tanımlayabilmek adına analitik teknikler kullanılarak uygulanır. Migrasyon uygulamasında ambalaj maddesinde ögesi olan bir ya da daha fazla maddenin gıdaya geçip geçmediğine bakılır.

Test sırasında migrasyon sınırlarının uygun olduğuna bakabilmek için göç simülasyonu gerçekleştirmek adına gıda simülasyonları tayin edilir. Geçiş sınırlarının belirlenmesi için karşılaştırmalı değerlendirme yapılır. Doğru sonuçlar elde etmek adına test süresi, sıcaklık ve plastik malzemelerin ya da eşyaların olabilecek en kötü ortam koşullarını temsil edecek bir test ortamı hazırlanması gibi süreçler söz konusudur. Tüm bu süreçleri içine alan uygun bir ortamda standart test koşulları oluşturularak test gerçekleştirilir.

Migrasyon Nedir?

Migrasyon, kimyasal maddelerin gıdayla temas eden maddeler üzerinden gıdaya geçmesidir. Migrasyona maruz kalan gıdalar tüketiciye ulaşmadan önce belirlenmelidir. Bu yüzden de özellikle üretim ortamı ya da ambalaj üzerinde gıdaya kimyasal maddelerin geçip geçmediği ya da geçip geçemeyeceği belirlenir. Bunun için de migrasyon testi yapılır.

Migrasyon, özgül koşullarda kullanım ve depolama aşamalarında gıda ambalajları üzerinden gıdaya kimyasal kütle transferi olmasını da ifade eder. Ambalajlardan gıdaya madde geçişi olduğunda tat ve aroma kayıpları yaşanabilir. Ayrıca önemli sağlık sorunları da ortaya çıkabilir.

Migrasyona Etki Eden Etmenler

Gıdanın üretimi, dağıtımı, satışı ve tüketimi sırasında kimyasal migrasyon oluşabilir. İşletmeler tarafından gerekli önlemlerin her aşamada alınması gerekir. 

Migrasyona etki eden etmenler;

  • Temas süresi (1 saat, 1 gün, 1 yıl…)
  • Gıda maddelerinin özelliği (yağlı, asidik, kuru)
  • Temas yüzey alanı (1 dm2, 1 lt, 1 galon)
  • Ambalaj malzemesinin içeriği, miktarı (Plastik, silikon, plastik içerisindeki katkı maddesi, plastikleştirici)
  • Temas ısısı (buzdolabı, oda sıcaklığı, sterilizasyon, pişirme sıcaklığı gibi)

Ambalaj malzemelerinde migrasyonu etkileyen faktörler;

  • Gıda maddesinin içeriği, ambalaj maddesinde yer alan kimyasalların çözünürlüğüne doğrudan etki etmektedir.
  • Gıda maddesi ile ambalajda bulunan kimyasal bir maddenin etkileşim gerçekleştirerek reaksiyona girmesi belirli sıcaklık koşullarında olur. Ambalaj malzemeleri uygun sıcaklık ve şartlarda kullanılarak depolanırsa migrasyon tehlikesi oluşmaz.
  • Ambalaj maddesiyle birlikte gıdanın temas alanları da migrasyon üzerinde etkilidir.
  • Migrasyon oluşmasında ambalaj materyalleri ile gıda maddesinin temas süresi de önemlidir.
  • Ambalaj maddelerinin geçirgenlik özellikleri birbirinden farklıdır. Geçirgenlik oranı migrasyon olasılığında etkilidir. Migrasyon testi ile bu belirlemeler yapılabilir.

Gıdayla temas eden malzemeler alanında, maddelerin toksikolojik risk değerlendirmesine dayalı olarak birçok madde için migrasyon limitleri belirlenmiştir. Bu sınırlar, sağlığımızı korumak için bu maddelere maruz kalmayı kontrol etmek amacıyla “Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelere Dair Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Vibroser olarak ürettiğimiz hijyenik süpürgelik ve bordür ürünleri anti-mikrobiyel özelliklere sahiptir. Hijyenik süpürgelik ve bordürlerin gıda ile temas etmesi durumunda dahi gıdaya kimyasal madde geçirmediğine dair belgelidir. Bu belgeler, bağımsız akredite edilmiş laboratuvarlar tarafından verilmiştir. Migrasyon test belgeli ürünlerimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

Menü