Huangshi Dairy

Sector : Süt ve Süt Ürünleri Region : Çin

Huangshi Dairy, Çin merkezli süt üretici firmasıdır. Merkezi Shenzhen Shi’de bulunmaktadır. Anlaşmalı iş birlikçiler ve özel çiftlikler aracılığıyla toplanan sütler, mandıralarda işlenerek uzun ömürlü süt ve süt ürünlerine dönüştürülmektedir. Çiftçilerle iş birliğinin yapılması, bölgesel kalkınmayı desteklemektedir. Tüketiciler Huangshi Dairy firmasına ait ürünlere süt mağazaları ve gıda mağazaları aracılığıyla ulaşabilmektedir.

Çiftliklerden Tüketicinin Sofrasına

Huangshi Dairy, çiftçiler aracılığıyla toplanan sütlerin lezzetini koruyarak en taze şekilde tüketicinin sofrasına ulaşmasını sağlamaktadır. İş birliği içerisinde bulunan üretim ve satış ağları, gıda güvenliği standartlarını uygulayarak kalite kontrolünden geçirilmektedir. Kalite güvenliğini esas alan modelin benimsenmesiyle tüketici memnuniyeti sağlanmaktadır.
Mandıralar, bölgedeki süt üretimini destekleyerek katkıda bulunmaktadır. Çiftçiler, kalite standartlarını sağlayan taze sütlerini Huangshi Dairy mandıralarına ulaştırarak işlenmesini ve satışa hazır hale getirilmesini sağlamaktadır. Üretim kapasitesinin arttırılması, bölgedeki süt üretimini doğrudan etkilediği için ekonomik kalkınmaya etki etmektedir.
Huangshi Dairy, oluşturulan sistem ağı sayesinde tüm tedarikçiler ve iş birlikçileri ile uyumlu çalışmaktadır. Hayvan yetiştirme eğitim merkezleri, damızlık yetiştirme çiftlikleri, yem çiftlikleri, enerji tesisi ve çevresel atıkların kontrolü için oluşturulan yapılar bütün bir yapı gibi görünmektedir.

Müşteri Memnuniyeti Önemsenmektedir

Huangshi Dairy, tüketicilerin memnuniyetini esas alan satış politikasını desteklemek amacıyla sağlıklı ve lezzetli sütlerin üretimini gerçekleştirmektedir. Bölgedeki geleneksel yöntemlerden elde edilen lezzetleri yansıtan sütün doğallığını koruması için kaynakları en verimli şekilde kullanmak ve yönetmek hedeflenmektedir.
Süt sektörünün en çok tercih edilen markası olma vizyonuyla hareket edilmektedir. Sütün lezzeti korunurken güvenli ve sağlıklı şekilde tüketiciyle buluşturulması için soğuk zincir tercih edilmektedir.

Sütün Doğallığını Korumak İçin Doğayı Gözeten Firma

Huangshi Dairy, bölgedeki çiftliklerden elde edilen sütlerin devamlılığını sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik ilkesini benimsemektedir. Sürdürülebilirlik ilkesi, üretim tesisinde kullanılan su, elektrik ve ambalaj ekipmanlarını kapsamaktadır. Üretim birimi başına yapılacak tasarruflar, doğa ve çevre için büyük bir adım niteliğini taşımaktadır.
Üretim teknolojilerinin gelişimi yakından takip edilmektedir ve eş zamanlı olarak sisteme entegre edilmektedir. Teknolojik makine ve ekipmanların kullanılması, çevresel atıkları azaltmaktadır. Atık seviyesinin asgari düzeye indirgenmesi için gelecek planlamaları yapılmaktadır.