Kebir Süt

Vibroser Referanslar | Kebir Süt

Sektör: Milk and Dairy Products – Bölge: Balıkesir

Kebir Süt is one of the biggest brands in dairy products production in Turkey. It has a daily milk processing capacity of 150 tons in a 10,000 m2 area in its modern production facilities. With the hygiene and sanitation rules, it applies to high standards, its priority is always consumer health.

Modern üretim tesislerinde 10.000 m2 alanda, günlük 150 ton süt işleme kapasitesi bulunmaktadır. Yüksek standartlarda uyguladığı hijyen ve sanitasyon kurallarıyla önceliği her zaman tüketici sağlığıdır.

Menü