Koççelik Süt

Sector : Süt ve Süt Ürünleri Region : Aksaray

Koççelik Süt, Aksaray’da kurulan süt işleme tesisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. İş birliği yapılan çiftçilerden alınan kaliteli sütler, teknolojik sistemler ile donatılan tesiste işlem görerek tüketicilere sunulmaktadır. Süt işleme tesisindeki işlemlerin teknoloji ile senkronize şekilde olması, gıda güvenliğini sağlayarak tüketicilere kaliteli, hijyenik ve sağlıklı ürünlerin sunulmasını sağlamaktadır.

Geleneksel Süt Lezzeti Teknoloji ile Buluşuyor

Çiftçilerden frigolu araçlarla toplanan sütlerin protein, yağ, kuru madde, kimyasal madde, antibiyotik madde kontrollerini yapmaktadır. Kalite standartlarını karşılayan sütler üretim tesisine kabul edilerek pastörizasyon işlemi için sıraya alınmaktadır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi sayesinde yaşanan her yeniliğe karşı senkronize hareket ederek teknolojiye uyumlu üretim gerçekleştirmektedir.
Tesise alınan sütler, teknolojik cihazlar aracılığıyla hijyenik şekilde işlem görmektedir. Üretimin her aşaması gıda mühendisleri tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Geleneksel değerlerini koruyan süt lezzeti, işlemlerin ardından süt ve süt ürünlerine dönüştürülerek tüketicilere sunulmaktadır. Üretim tesisinden dağıtım ağlarına kadar geçen süreçte nakliye işlemleri soğuk zincirler aracılığıyla yapılmaktadır ve ürünler ilk günkü tazeliğini korumaktadır.

Çevreci Sürdürülebilirlik Hedefleri

Koççelik Süt, doğallığın getirdiği sağlıklı yaşam standartlarının farkında olarak çevreci ve sürdürülebilir çalışmalarını yürütmektedir. Üretim tesisindeki çalışanların ve iş birliği içerisinde olunan paydaşların sürdürülebilir hedefler konusunda bilgilendirilmeleri için eğitim çalışmaları yapılmaktadır. Eğitimlerin sonucunda doğaya, çevreye ve topluma daha duyarlı bir iş modelinin benimsenmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.
Üretim aşamasında ortaya çıkan atıkların çevreye asgari düzeyde zarar vermesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Belirlenen ana hedefler doğrultusunda su, enerji ve ambalaj kullanımı azaltılmaya çalışılmaktadır.

Çiftçiler ve Paydaşlar ile İş Birliği İçerisinde

Marka, iş birliği yaptığı çiftçiler aracılığıyla en kaliteli ve en lezzetli sütleri toplayarak üretim tesisinde işleme almaktadır. En yüksek verimin sağlanması ve kalite standardının korunması amacıyla çiftçiler ile düzenli iletişim kurmaya özen göstermektedir.
Üretim tesisinde görev alan her personel, insan haklarının farkında olarak çevresine duyarlı davranmaktadır ve işyeri haklarını bilerek uygun şekilde hareket etmektedir. Marka, iş birliği içerisinde bulunduğu tüm paydaşları ile birlikte başta üretim gerçekleştirdiği bölge olmak üzere tüm Türkiye’de doğanın ve doğallığın korunması için sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktadır.

Koççelik Süt Nerededir?

Markanın üretim tesisi, nüfusunun %80’inin tarım ve hayvancılık ile geçimini sağladığı bilinen Aksaray ilindedir.
Koççelik Süt, tesislerinde yapısal hijyenik koşulları sağlamak için Vibroser ürün ve hizmetlerini tercih etmiştir.